Uzdižuća kabina najnoviji je dodatak u rasponu sigurnosnih proizvoda Linde Material Handling-a

Kada je potrebno manipulirati većim i predimenzioniram teretima javljaju se i veći izazovi kako za sam viličar tako i za vozača. Ukoliko je preglednost prema naprijed narušena zbog povećih dimenzija samog tereta jedina opcija ostaje vožnja unatrag. Sve to rezultira neprirodnim položajem za vozača koji nije niti zdrav a niti produktivan. Linde Material Handling dodao je ergonomsko rješenje u paleti svojih proizvoda: uzdižuća kabina za viličare kapaciteta od 10-18t. Pritiskom na gumb kabina se može uzdići na maksimalnu visinu od 5.5m za manje od 10 sekundi. U takvom položaju vozač više nema narušen pregled prema naprijed i moguća je vožnja prema naprijed.

 

 

Brojna rješenja za optimalnu vidljivost

Viličari također dolaze u opciji rotirajuće kabine kao alternativa uzdižućoj kabini. Vozač može rotirati kabinu za 180 stupnjeva čime sebe postavlja ispred tereta te je vožnja neovisno o smjernu slobodna od bilokakvih prepreka.
Rotirajuće kabine nude se u izvedbi Linde električnih viličara u rasponu od 2.5 do 5t nosivosti te Linde viličara sa unutarnjim sagorijevanjem u rasponu od 2 do 8t nosivosti.