Servis

TPZ Linde viličari Hrvatska d.o.o. posjeduje servisnu službu koja sa svojim kvalificiranim osobljem organizirano pokriva kompletno područje Republike Hrvatske. Organizaciji ove službe posvećena je posebna pažnja u pogledu opremanja potrebnim specijalnim alatima, opremom, rezervnim dijelovima i vozilima. Također posebna pažnja posvećena je i edukaciji i usavršavanju servisera.

Naša centralna servisna radionica nalazi se u Zagrebu, na adresi Novoselska 25 u Dubravi, dok se servisna podrška klijentima pruža i iz naših servisnih ispostava koje se, za sada, nalaze još i u Splitu, Osijeku i Rijeci.

Usluge uglavnom obavljamo na lokacijama korisnika, tamo gde se viličari i upotrebljavaju, a samo se u slučaju većih kvarova viličari moraju prevesti u našu radionicu. U tu svrhu posjedujemo dvije šlep službe prilagođene za transport viličara.

Za sve informacije u vezi sa održavanjem “Linde” viličara, nabavkom rezervnih dijelova ili u vezi sa ugovorima o održavanju, možete se direktno obratiti našoj servisnoj službi na navedene telefone ili ispuniti “Zahjev za dolazak servisne službe“.

Naši stručnjaci

Mi posjedujemo flotu potpuno opremljenih vozila u servisnoj službi, tako da u većini slučajeva već imamo odgovarajuće dijelove u vozilu za obaviti popravak na licu mjesta.

Full service

Klijenti mogu sami izabrati model suradnje: po pozivu, prema ugovoru o održavanju ili prema tzv. ugovoru o potpunom održavanju (“full-service”).