Poštovani,

Ovime Vas želimo izvijestiti o vlasničkim i upravljačkim promjenama na razini društva TPZ Viličari d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Novoselska 25, OIB: 69503639110 (dalje u tekstu: Društvo).

Dana 30. siječnja 2024. godine potpisan je ugovor o prijenosu poslovnih udjela kojim je dosadašnji vlasnik, gospodin Ivan Kutija, sve poslovne udjele u Društvu prenio na novog vlasnika, novoosnovano društvo Guido 2023 d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Šenoina ulica 8, OIB: 87985896013 (dalje u tekstu: Guido) te je istog dana umjesto dosadašnje uprave Društva (u sastavu g. Ivan Kutija, gđa. Karolina Marković, gđa. Marija Ćurković), kao jedini direktor koji Društvo zastupa pojedinačno i samostalno imenovan g. Josip Jagodin.

Sve navedene promjene stupile su na snagu 30. siječnja 2024. godine, dok se odgovarajući upis u sudskom registru, koji je samo deklaratornog karaktera, očekuje u narednim danima.

G. Josip Jagodin, koji je ujedno jedini vlasnik navedenog društva Guido je ujedno i jedini vlasnik društva Euromarkt d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, I. Resnik 45, OIB 16120549185 (dalje u tekstu: Euromarkt).

Ovom akvizicijom g. Jagodin koji putem svog društva Euromarkt ima preko 30 godina iskustva u poslovnim aktivnostima vezanim za prodaju, najam i servis viličara i samohodnih viskopodiznih platformi za rad na visinama jamči i nadalje vrhunsku kvalitetu usluga i proizvoda svim poslovnim partnerima Društva TPZ Viličari d.o.o., pa tako i vama!

Upravo zbog sinergija koje se ostvaruju ovom akvizicijom, direktor Društva Josip Jagodin i dosadašnji predsjednik uprave Društva Ivan Kutija, ovime žele poslati zajedničku poruku svim poslovnim partnerima Društva kako će navedena akvizicija značajno pridonijeti razvoju poslovanja Društva TPZ Viličari d.o.o., sve za dobrobit i korist poslovnog odnosa kojeg Društvo ima s vama.

Također, u tijeku je i proces primopredaje poslovanja Društva koji se odvija po najboljim poslovnim praksama i uz veliki, savjesni angažman svih uključenih timova.

Ujedno koristimo priliku da g. Ivan Kutija izrazi zahvalnost za dosadašnju suradnju s vama, kao i da g. Jagodin ispred društava TPZ Viličari i Euromarkt istakne da se raduje rukovođenju poslovanja Društva te potencijalima poslovne suradnje s vama.

Uz srdačan pozdrav,

U Zagrebu, 07.02.2024.