Politika integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom na radu i zdravljem zaposlenika

TPZ VILIČARI d.o.o. na Hrvatskom tržištu nudi viličare branda LINDE te uslugu servisiranja viličara Linde. Svjesni vrijednosti koje predstavlja brand Linde u području viličara odlučni smo u ostvarenju daljnjeg razvoja i poboljšanja našeg poslovanja uz zadržavanje i povećanje kvalitete koju pružamo kupcima, odgovornu i učinkovitu zaštitu sigurnosti rada i zdravlja za naše radnike, odgovornu i učinkovitu zaštitu okoliša u kojem djelujemo, razvijati održivo poslovanje i jačati našu društvenu odgovornost prihvaćanjem slijedećih smjernica u našem radu:

DRUŠTVENA ODGOVORNOST I ODRŽIVOST

Kontinuirano razmatramo utjecaj svojih aktivnosti i odluka koje donosimo na društvo uključujući i ljudska prava, gospodarstvo i okoliš kako bismo koliko god je to u našoj mogućnosti izbjegli ili smanjili rizik mogućeg negativnog djelovanja. Etično ponašanje -poštenje, pravičnost i integritet temelj su našeg ponašanja

LJUDSKA PRAVA

Poštujemo i štitimo ljudska prava u skladu s UN Universal Declaration of Human Rights (Opća deklaracija o ljudskim pravima). Poštivanje ljudskih prava je temelj svake naše odluke i aktivnosti.

KUPCI

Našim kupcima osiguravamo stručnu podršku i iskustvo iz područja nabave i održavanja viličara. Svakom kupcu želimo pružiti individualan pristup u cilju što detaljnijeg upoznavanja njihovih potreba, zahtjeva i očekivanja te osiguranja dugoročnih partnerskih odnosa.

PROIZVODI I USLUGE

Prodajemo i iznajmljujemo viličare branda Linde, te za iste nudimo uslugu servisiranja uz stalnu brigu o  ukupnom životnom ciklusu naših proizvoda koje nudimo. Brand Linde garantira visoku kvalitetu kako svojih proizvoda tako i kvalitetu usluge koje nudi za svoje proizvode. 

ZAPOSLENICI

Zadovoljni, kompetentni i motivirani zaposlenici i građenje partnerskog odnosa s njima su garancija našeg uspjeha. Nastojimo  održavati visoku razinu stručnosti našeg osoblja za obavljanje poslova u okviru naše djelatnosti. Nastojimo poduzimati sve razumne korake, uz sudjelovanje i konzultacije s radnicima i njihovim predstavnicima kako bismo osigurali sigurnost i zdravlje svih naših zaposlenika. Poduzimamo potrebne korake u primjeni procedura kojima se osigurava da naše osoblje nije izloženo dodatnom riziku. Svijest o osobnoj odgovornosti zaposlenika za aktivnosti kojima djeluju na integrirani sustav upravljanja bitan je element uspješnosti našeg integriranog sustava upravljanja.

DOBAVLJAČI

Naši dobavljači su naši partneri koji garantiraju kvalitetu i sigurnost svojih proizvoda, te sigurnu, točnu i pravovremenu isporuku. Od naših dobavljača tražimo odgovorno, etično ponašanje i poštivanje poštenih poslovnih praksi. Svi naši ključni dobavljači su upoznati sa zahtjevima našeg integriranog sustava upravljanja a koji se odnose na naš partnerski odnos.

USKLAĐENOST

Pratimo i usklađujemo se sa zakonskim zahtjevima koji se odnose na naše poslovanje, kao i sa svim ostalih zahtjevima na koje smo se kao organizacija dobrovoljno obvezali a kako bismo poslovali u skladu s poštenim poslovnim praksama. Uskladili smo se i poštujemo zahtjeve normi ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Uz zakonske i ostale smjernice na koje smo se sami obvezali, uvodimo i niz internih pravila rada kako bismo uspostavili adekvatan standard sigurnosti za naše zaposlenike, osigurali usklađenost organizacije sa primjenjivim zahtjevima. Imenovana je funkcija odgovorna za praćenje usklađenosti sa zakonskim i ostalim zahtjevima

OPASNOSTI, RIZICI, PRILIKE

Provodimo i stalno nadziremo potrebne uvjete rada s aspekta sigurnosti rada, zaštite zdravlja zaposlenika, zaštite okoliša u cilju otklanjanja opasnosti i smanjivanju rizika za nastanak ozljeda, za ugrožavanje zdravlja zaposlenika te zaštite okoliša od mogućeg onečišćenja provođenjem naših aktivnosti. Provodimo utvrđivanje rizika i prilika vezanih i uz kontekst naše organizacije (interni i eksterni), potrebe i očekivanja naših ključnih zaineresiranih strana (kupci, zaposlenici, dobavljači, zakonodavac, lokalna zajednica, te ostali poslovni partneri), s posebnim fokusom na praćenje usklađenosti organizacije sa zakonskim i ostalim zahtjevima (ljudska prava …), te planiramo i provodimo aktivnosti kako bismo utvrđene rizike izbjegli ili smanjili njihov negativan utjecaj, a utvrđene prilike maksimalno iskoristili.

OKOLIŠ

Svojim aktivnostima želimo što je moguće manje negativno utjecati na okoliš u kojem djelujemo te želimo stalno poboljšavati naš sustav zaštite okoliša. U tom cilju analiziramo aspekte okoliša i nadziremo utvrđene značajne aspekte okoliša u svrhu sprečavanja onečišćavanja okoliša tijekom izvođenja naših poslovnih aktivnosti.

KVALITETA

Praćenjem ostvarenja naših ključnih procesa, preispitivanjem našeg načina rada i provođenjem poboljšanja želimo svim našim partnerima – kupcima, zaposlenicima, dobavljačima i ostalim zainteresiranim stranama isporučiti proizvod, uslugu i ostale aktivnosti sukladno njihovim zahtjevima i očekivanjima na njihovo i naše zadovoljstvo.

KOMUNIKACIJA

Poštujemo, razmatramo i odgovaramo na interese svojih ključnih zainteresiranih strana: naših radnika, kupaca, dobavljača, društvene zajednice u kojoj djelujemo, zakonodavca, ostalih poslovnih partnera, te ostalih strana koje smatraju da naša organizacija svojim djelovanjem utječe ili može utjecati na njih. Osigurani su modeli komunikacije za naše radnike kroz koje mogu izraziti  svoja mišljenja, prijedloge, zabrinutost za bilo koje područje aktivnosti naše organizacije, javno ili anonimno.

Temeljem ovih smjernica težimo uvijek postavljati jasne, mjerljive, vremenski određene i prihvatljivo ambiciozne ciljeve za unapređenje našeg integriranog sustava upravljanja.

Zagreb, 01.03.2022.