Obrazac za prijavu kvara

Naziv poduzeća*

Adresa lokacije viličara*

Ime kontakt osobe*

Prezime kontakt osobe*

Funkcija kontakt osobe*

Telefon kontakt osobe*

Broj FAX-a

E-mail adresa*

Dodatne email adrese (unesite email adrese odvojene zarezom bez razmaka)

Model viličara*

Serijski broj viličara*

Razlog pozivanja*
Redovan servisKvar

Ukoliko ste odabrali redovan servis molimo vas upišite trenutačni radne sate na viličaru

Kratki opis kvara*

Priložite (maksimalno do 2000KB)