Linde Material Handling predstavlja novi inteligentni sistem za regalne viličare

4203_a_222_222

Kako raste visina odlaganja tereta u regalima tako raste pritisak na samog vozača odnosno zahtjeva od njega više znanja i iskustva. Sa potpuno izvučenim kranom oscilacije krana prilikom utovara/istovara robe su izraženije osobitno kada je viličar pod teretom. Prilikom odlaganje palete na regal vozač najprije mora pričekati da oscilacije krana prestanu, u protivnom je odlaganje teretana otežano. Sve te pripreme i radnje otežavaju rad vozaču koji mora prilikom utovara/istovara sa regala paziti da teret ne ošteti regal ili pogura teret koji se nalazi na drugoj strani.

Kod tereta koji se nalazi na najvišim pozicijama u regalu potrebno je paziti na ravnomjerno odlaganje odnosno da se teret ne odloži preduboko u regal. U protivnom ne samo da će uzimanje tog tereta biti otežano već će se i centar težišta pomaknuti.

grafics_english_456

Novi sistem naziva “Dynamic Mast Control (DMC)” pruža operateru efikasnije i manje stresno obavljanje utovara/istovara robe sa regala. Ključan dio ovog sistema je motor smješten na dnu šasije regalnog viličara. Ovaj sistem automatski kompenzira dinamičke kretnje krana te omogućava istovremeno dizanje i odlaganje robe što povećava produktivnost. To znači da operater na viličaru nemora čekati da se kran primiri kako bi mogao odložiti robu što čini utovar/istovar bržim te se više posla može obaviti u manje vremena.