Kako se Luka bavi istovarom i manipulacijom raznih tipova tereta (drvena građa, kameni blokovi, banane, itd), isto tako istovaraju i brodske štive.

Tada ih kranska dizalica objesi čeličnom sajlom na roza ušice i spusti u štivu broda.
Tu je jako važna produktivnost i pouzdanost viličara, jer ukoliko brod nije istovaren u planiranom roku, Luka brodaru plaća penale.
Roba koja dolazi brodom se dalje pretovara na vlak, kamione, kontejnere, sve prema zahtjevu kupca.

Isporučili smo sljedeće modele viličara

H40 D – standardni model sa duplim pumpanim gumama, klimatizirana kabina.

H50 D – kontejnerski model, jednostruke SE gume, klimatizirana kabina, namjenjen istovaru kontejnera visine 2300 mm (u dolasku je).

H60 D – standardni model sa duplim pumpanim gumama, klimatizirana kabina+tonirana stakla.

Svi su dodatno opremljeni (roza boja – lifting points) ušicama za kransko dizanje.